Multidisciplinarni pristup u liječenju hepatocelularnog karcinoma

U ovom edukacijskom tečaju prikazan je multidisciplinarni pristup liječenju bolesnika s hepatocelularnim karcinomom. Osnovni cilj ovoga tečaja je pokazati sve mogućnosti koje danas postoje u liječenju hepatocelularnog karcinoma kao i važnost uloge multidisciplinarnog pristupa obzirom na kompleksnost terapijskih mogućnosti.

U prikaz slučaja uključeno je četvero specijalista:

gastroenterolog-hepatolog,

intervencijski radiolog,

internistički onkolog te

abdominalni kirurg .


Čitava platforma ima multidisciplinarni karakter i u tom smislu konkretni edukacijski tečaj namijenjen je, ne samo gastroenterolozima - hepatolozima ili onkolozima, već i radiolozima, kirurzima i dakako liječnicima obiteljske medicine.


Pozivamo Vas da se uključite!Ikona koja predstavlja liječnika

Ovaj e-tečaj namijenjen je: gastroenterolozima - hepatolozima, onkolozima, radiolozima, kirurzima i liječnicima obiteljske medicineIkona koja predstavlja sat

Procijenjeno vrijeme potrebno za pregledavanje video sadržaja kojega smo pripremili za Vas:  52 minIkona koja predstavlja logotip HLKE-tečaj će biti bodovan sukladno odluci HLK-a do 31. siječnja 2021. sa 5 bodovaIkona koja predstavlja autoreAutori e-tečaja:

  • dr. sc. Ana Marija Alduk, dr. med., KBC Zagreb
  • dr. sc. Tonći Božin, dr. med., KB Dubrava
  • prim. dr. Branislav Kocman, dr. med., KB Merkur
  • prof. dr. sc. Stjepko Pleština, dr.med., KBC ZagrebOvaj e-tečaj je izrađen uz potporu tvrtke:


Prema podacima za 2020. godinu, primarni rak jetre (HCC) na šestom je mjestu po učestalosti i na trećem mjestu po smrtnosti među karcinomima u svijetu.


Incidencija HCC-a u porastu je u cijelom svijetu pa tako i u Hrvatskoj, a u zemljama tzv. zapadnog svijeta u porastu je i mortalitet i to u oba spola. Nažalost, u  velikom postotku slučajeva HCC se otkriva u uznapredovaloj fazi bolesti.


Intenzivna preklinička istraživanja dala su novi uvid u molekularne mehanizme uključene u malignu transformaciju jetrenih stanica i njihovu interakciju s imunim sustavom. Prepoznati su novi čimbenici rizika za nastanak HCC-a, a niz kliničkih ispitivanja rezultirao je novim perspektivama i strategijama u dijagnostici i liječenju HCC-a. 


Multidisciplinarni simpozij „Hepatocelularni karcinom – od gena do terapije“ ima za cilj:


  • omogućiti nadogradnju trenutnih znanja iz dijagnostike, liječenja i praćenja bolesnika oboljelih od primarnog raka jetre,
  • otvoriti nam prozor u budućnost, ponajprije s kliničke točke gledišta,
  • promovirati multidisciplinarni pristup HCC-u.


Želimo vjerovati da će multidisciplinarni koncept čitavoga simpozija, kao i predavači, ponajbolji stručnjaci iz svakog zastupljenog područja, ispuniti Vaša očekivanja.


Sudjelovanje na simpoziju biti će bodovano prema pravilniku Hrvatske liječničke komore.